image002.jpg

Forbrug og aflæsninger

Tune Vandværk's samlede udpumpede vandmængde kan ses her.

Du kan løbende holde øje med dit forbrug, og eventuelt benytte dette skema.

Med hensyn til aflæsninger, har man som forbruger pligt til at aflæse måler hvert år.

Denne aflæsning skal indrapporteres via værkets hjemmeside.

Ny rykke og lukkeprocedure ved for sen / manglende aflæsning og betaling til Tune Vandværk.

Da Tune Vandværk bruger uforholdsmæssige mange resurser og dermed mange penge på at få aflæsninger og betalinger rettidige, har Bestyrelsen besluttet at stramme rykke - lukkeproceduren.

Den vil for fremtiden være:

1:  5 dage efter sidste frist for indlevering af målerdata og betalinger afsendes en rykkerskrivelse med en frist  på 10 dage, rykkerskrivelsen er pålagt  gebyr ifølge takstbladet.

2: 3 dage efter fristens udløb fremsendes lukke varsel (anbefalet brev) , med en frist på 10 dage, lukkevarsle er pålagt gebyr ifølge takstbladet.

3:  3 dage efter fristens udløb iværksættes lukning af vandtilførslen uden yderlige varsel, lukke og åbningsgebyr vil blive opkrævet ifølge takstbladet.

 


  

Takster

Gældende pr. 1. januar 2022:

Takster

Vandspareråd 

Kontakt

Tune Vandværk
Nørregade 41
4030 Tune

Tlf: 46 13 95 80 (kl. 7.30 - kl. 15.00) 
Eller på vagttelefon: 30 58 91 80 (kl. 15.00 - kl. 7.30)  
E-mail: info@tune-vand.dk

Driftsleder: Kurt Ardal Larsen