image002.jpg

Nyheder

Dato:

26-06-2020

Overskrift:

Udskiftning af vandmålere forberedt til fjernaflæsning

Tekst:

Vandværket påbegynder i Juli måned 2020 udskiftning af vandmålere til elektroniske målere forberedt til fjernaflæsning. Udskiftningen i hele Tune Vandværks forsyningsområde forventes afsluttet ultimo 2021.

Bestyrelsen har igennem det sidste år arbejdet tæt sammen med udbyderne på markedet og valget er faldet på danske Kamstrup, hvor måleren har en garanteret levetid på 15 år.

Vandværket vil efter udskiftningen af alle målere være i stand til at lave drive-by aflæsning af målerne, mens målerne er forberedt for både til drive-by samt fjernaflæsning via radiomaster.Flowmålere fra Kamstrup

Den nye måler anvender ultralyd til aflæsning af vandforbruget. Ultralydsmålere giver en højere målenøjagtighed og dermed en mere korrekt aflæsning end andre typer målere. Vandmålerne er elektroniske og overfører målerstanden til vandværkets modtageudstyr, når vi kører forbi på vejen (drive-by). På langt sigt slipper du som forbruger for den normale årlige aflæsning af vandmåleren til vandværket - men dette er pt. efter 2021. Målerne er støjfri, da der ikke er nogen bevægelige dele og de har en forventet levetid på mindst 15 år. Målerne er miljøvenlige og danskproducerede. Foruden volumen-visning er måleren i stand til at levere yderligere måleparameter til vandværket og da måleren er af seneste generation fra Kamstrup, vil den også i fremtiden kunne overvåge lækage på ledningsnettet.


Se billede under vandmåler

Takster

Gældende pr. 1. januar 2020:

Takster

Vandspareråd 

Kontakt

Tune Vandværk
Nørregade 41
4030 Tune

Tlf: 46 13 95 80 (kl. 7.30 - kl. 15.00) 
Eller på vagttelefon: 30 58 91 80 (kl. 15.00 - kl. 7.30)  
E-mail: info@tune-vand.dk

Driftsleder: Kurt Ardal Larsen